27 juli 2017

Förstöra saker och döda människor

President Donald Trump tillkännagav i går förmiddag att han förbjuder transvestiter i militär tjänst. Meddelandet kom i en serie tweets:Beslutet upphäver Obama-erans politik och återställer visst förnuft till Department of Defense. 
Det eliminerar några av de sociala experiment som äger rum inom militären och eliminerar en grupp rubbade individer från militärtjänsten.
Trumps tillkännagivande kommer strax efter armébeslutet om obligatorisk träning för kvinnliga soldater, så att de accepterar transvestit-karlar i sina duschrum.


En person som tittar i spegeln och ser sig själv som en person med ett annat kön än det han föddes med lider av en psykisk sjukdom,  samma som när en mager person ser sig själv som fet.
Läkare behandlar anorexi som en psykisk sjukdom. En person som är "könsförvirrad" är lika psykiskt sjuk.

Det finns ingenting sådant som “transperson” och ingen operation kommer att göra en man till en kvinna eller en kvinna till en man. Det är biologi och oavsett vilka operationer som genomförs eller vilka kemikalier eller hormoner som tas, kommer detta faktum inte att ändras.

 Idén att män och kvinnor är lika eller att man kan bli den andra därför att man vill,  eller genom en operation är ett befängt påhitt som främjar kollektivism.
 Anledningen till att Democratic Party har gått tillbaka i så gott som alla val beror på att de ställt sig bakom trams som detta och vanliga normala amerikaner ser det för vad det är.

Krig handlar om att döda människor, förstöra saker och ta hem så många egna levande soldater som möjligt.  Det handlar inte om att vara finkänslig vad gäller transor. 
Militären är inte platsen för sociala experiment eller personer med psykisk sjukdom. Detta kan vara Trumps bästa drag hittills.

26 juli 2017

“Amerikan Girl” har ett budskap till muslimer och Sveriges kvinnor


Trots den kraftiga censuren från den hopplösa "progressiva" regeringen i Sverige har världen fått vetskap om våldtäktsepidemin som åtnjutits av den muslimska invandrarbefolkningen, vilket har gett den idiotiska skandinaviska nationen den tvivelaktiga titeln Världens Våldtäktland.

Som det är vanligt i dagens post-demokratiska ålder är det de våldtagna och mördade kvinnorna i Sverige - inte politikerna -  som betalar det blodiga priset för den påtvingade multikulturalismen som krävs av FN: s / EU: s global elit.

Varför svenska män sitter tysta och tillåter detta våldsamma angrepp mot sina fruar, döttrar, mödrar, systrar och kvinnliga grannar är ett mysterium. De har uppenbarligen förlorat det kurage  som var kännetecknet för deras vikingförfäder och har gått in i ett tillstånd av lögnaktigt accepterande av våldsam våldtäkt och mord,  av rädsla för att förolämpa sina muslimska kolonister.

Svenska kvinnor borde titta över Atlanten och lära av amerikanska frigjorda kvinnor och ta ansvar för sin egen säkerhet och trygghet.
De borde ha lärt sig nu att de inte kan lita på sin regering eller sitt fega manfolk för att skydda dem från de invaderande muslimska svärmarna som raserar i det en gång så avslappnade och fridfulla landet.

De kan inte förlita sig på den falska feministrörelsen heller,  som är högljudd om abort och så kallade reproduktiva rättigheter, men tyst vad gäller den skrämmande misshandeln av kvinnor bland islams anhängare.

Den amerikanska flickans budskap borde vara det budskap man samlas kring -  inte bara svenska kvinnor utan alla kvinnor runt om i världen:

"De enda förhandlingarna som jag är villig att göra med muslimer är följande: Du kan behålla din Koran, din" respekt "för kvinnor och din" fred " för dig själv.  Ta inte med det hit och förvänta dig att jag ger upp min klitoris, min frihet och mitt liv för en burkah.  Jag är en amerikansk kvinna, inte ett offer för din vansinniga dödskult .. "

Även om de är de mest uppenbara "progressiva" idioterna som befolkar planeten, gäller budskapet inte bara för Sverige eller uteslutande för kvinnor. Det gäller alla länder i den utvecklade världen som har beordrats av FN:s / EU:s globala elit att öppna sina gränser för horder av tredje världsinkräktare för att underlätta deras kulturella omfördelningsagenda.

EU-länder som Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien och Storbritannien har också hemsökts av våldsbrott som begåtts av muslimska invandrare och det inkluderar våldtäkt, mord och islamisk terrorism.

Inte ens USA är immun från invandrares våld i områden som Dearborn, Michigan som reduceras till ett somalisk getto, till ingen som helst nytta för det amerikanska folket, vare sig ekonomiskt eller kulturellt.

Till skillnad från Sverige, den Europeiska unionen och resten av den utvecklade världen, välsignas det amerikanska folket av sin individuella frihetskultur och sitt självförtroende som gör det möjligt för dem att ta ansvar för sina egna liv och för sina nära och kära.

Världen avundas amerikanen hans stöd för och kärlek till enskild frihet och en konstitutionellt begränsad regering och rätten att bära vapen för att se till att det förblir så.

Resten av världen bör notera: Trots åtta års lyckad nedgång under president Obama och hans armé av "progressiva" politiker, för vilka det svenska samhället är en ambition, har det amerikanska folket nu en president i Donald J Trump som älskar sitt land och har för avsikt att vända nedgången och göra Amerika bra igen.

Cambrian Dissenters (översättning)

25 juli 2017

Judge Andrew Napolitano

Vilken charmig, humoristisk, trevlig och enormt kunnig person!
Tillsammans med ca 250 elever vid Mises Institut i Auburn, Alabama lyssnade jag till Judge Napolitanos föredrag om Naturlig lag och rättigheter.


 Han frågade: “Vilka är dessa rättigheter som kommer från den mänskliga naturen? Och hur kan regeringen sätta sig över dem? Konceptet om naturliga rättigheter som formulerades av Aquinas är att det finns områden för mänskligt beteende där vi inte behöver ett tillstånd från regeringen för att göra fria val.
Saker som frihet att utveckla vår egen personlighet, att tänka som vi vill, att säga vad vi tycker, rätten att dyrka eller inte att dyrka, att samlas i grupper eller att vägra att samlas och rätten att försvara oss själva mot tyranner. Dessa är de väsentligaste ”amerikanska rättigheterna". Rätten att vara ensam, till exempel, kodifierad i Fourth Amendment idag, kallas "rätten till privatliv".

 Napolitano svarade på sin egen fråga genom att presentera den allmänna teorin att vi har överlämnat några av våra rättigheter till regeringen så att regeringen kan skydda de rättigheter som vi inte har överlämnat. Tanken är att regeringen hämtar sin makt från samtycke från de personer de styr över. Han argumenterade att det finns ingen som lever i dag som samtyckte när Constitution antogs, därför är det en fiktion. Påhittet är att vi samtyckte till att överlämna våra rättigheter, men i verkligheten har våra rättigheter stulits från oss genom användning av våld.

Naturliga rättigheter kan sammanfattas i två ord: Frihetens Förutsättning.
Det betyder att vi är självstyrda. Vi gör våra egna val. Det är inte vår skyldighet att bevisa att vi inte ska hamna i fängelse. Det är regeringens unika skyldighet att bevisa att vi ska låsas in och de måste göra det inför en jury av våra medmänniskor. Napolitano håller med om att det är ett ofullständigt system, men det är det bästa systemet vi kan komma fram till.

Har en Regeringen någon funktion att fylla i ett fritt samhälle? Svaret är ja.
För att skydda människors naturliga rättigheter i det samhället.
I stället för att attackera vår frihet, våra liv och vår egendom borde regeringen skydda dem.

 Han avslutade sin lektion med ett meddelande till den unga publiken:

"Jag är 67 år gammal. Ja, jag vet att jag inte ser så gammal ut, men jag antar att jag kommer att förbli trogen mina principer tills jag dör,  omgiven av människor som älskar mig.
Några av er måste vara beredda att dö i ett statligt fängelse och några av er måste vara beredda att dö på ett torg till ljudet av regeringens högljudda trumpeter.  När den tiden kommer och du måste ta dessa svåra beslut vet du vad du ska göra för Friheten ligger i allas hjärta, men den måste göra mer än bara ligga där.
Thank you, God bless you!"

24 juli 2017

Tro det eller ej

Jag ska äta middag med honom i dag.

23 juli 2017

Varning! Kontantlöst samhälle


Regeringar runt om i världen har länge kämpat för att eliminera kontanter och nu får de hjälp från den privata sektorn.
VISA har tillkännagivit att de "uppmuntrar” (mutar) företag att helt sluta använda kontanter och erbjuder 500 000 dollar till 50 restauranger som lovar att till 100% frångå kontantbetalning.
Livsmedelsindustrin är fortfarande en av de områden där kontanter används mycket kraftigt och det är därför vettigt att VISA riktar in sig på det segmentet. Ju fler människor som använder kort för att betala för måltider, desto mer pengar kommer Visa att tjäna.

VISA vill naturligtvis  att vi eliminerar all användningen av kontanter helt och självklart innebär kontantlösa system också en stor attraktion för regeringarna, eftersom det gör det möjligt för dem att övervaka medborgarnas beteende.
För att övertyga oss om hur bra det blir hävdar de att det kommer att förhindra “penningtvätt”, skatteflykt och terrorism,
Många människor gillar att använda kontanter på grund av den integritet som erbjuds men det finns många krafter som vill eliminera den möjligheten.

Och självklart är det inte bara USA som strävar efter ett kontantlöst system,  det fick jag erfara när jag var i Sverige för några veckor sedan och försökte ta ut pengar.  En banktjänsteman sade att cirka 95 procent av alla detaljhandelstransaktioner i hela landet är nu kontantfria och 2020 kommer alla att vara det.

Naturligtvis är det  också EU:s mål att avveckla kontanter och för inte så länge sedan släppte European Commission en "handlingsplan" som instruerade medlemsstaterna  att undersöka möjligheten av en "potentiell övre gräns för kontantbetalningar".

Några av medlemsstaterna har redan antagit sådana "övre gränser" för kontanttransaktioner och genom att långsamt sänka dessa gränser kommer man slutligen att avveckla kontanter helt.

I Australien har en speciell ”Black Economy Taskforce" upprättats för att gå efter skattesmitare…

Michael Andrew, chefen för denna 1984-liknande Taskforce som spionerar på medborgare, har föreslagit att regeringen ska hålla reda på $ 100 och $ 50-sedlar genom att inplantera högteknologiska nano-chips i dem.
Sedan kan man helt enkelt skanna husen för att se var folk gömmer pengar som regeringen sedan kan konfiskera.

Många av oss är oroliga över uppkomsten av ett kontantlöst samhälle eftersom vi vet vart det kan leda.  Om myndigheter kan spåra och övervaka allt vi gör och var vi är,  öppnar det dörren för fullständigt tyranni.

Det ger regeringen möjlighet att ställa krav som vi alla måste uppfylla innan vi kan delta i det kontantlösa systemet, och om vi vägrar  att uppfylla dessa villkor kommer vi inte att kunna köpa, sälja, öppna ett bankkonto, få en jobb eller delta i andra aktiviteter i samhället.

De potentiella farorna för vår frihet är stora.

22 juli 2017

Tyska media ljuger om flyktingkrisen


I Tyskland, precis som i USA, finns en officiell beskrivning som är godkänd av regeringen och som sedan upprepas som sanning av de journalister som samarbetar med regeringen och vill bli inbjudna till rätt cocktailparty.

Självklart förstår många fler är tidigare att det är tillrättalagt, men media och Staten är fortfarande mycket inflytelserika och kan trycka ner de som erbjuder en alternativ analys.

Det verkar som om "fria samhällen" som Tyskland, UK. och USA bara tolererar tanke- och yttrandefrihet när informationen kommer från ett smalt band av informationsförmedlare.   Titta bara på Brexit!

Kollektivisterna ser med längtan tillbaka på den tid då de hade total kontroll över informationen.
När reportrar fjäskade för FDR och JFK och skrev vad de blev tillsagda.  Det var så mysigt.
Det är vad CNN och MSNBC och Angela Merkel önskar att det fortfarande var.

(TheLokal.de)


När hundratusentals flyktingar anlände till Tyskland 2015 och början av 2016, tog dagstidningar  på sig rollen som "offentliga lärare" i stället för objektiva kritiker av den allmänna politiken, konstaterar ett forskargrupp vid Otto Brenner-institutet, enligt en rapport i Die Zeit den här veckan.

Forskarna, ledda av tidigare Die Zeit-redaktören Michael Haller, studerade tusentals artiklar som publicerades mellan februari 2015 och mars 2016 av ledande dagstidningar, inklusive Bild, Die Welt, Süddeutsche Zeitung och Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Rapporten, som kommer att publiceras på måndag, kritiserar "de så kallade mainstream media" för att ställa upp bakom kansler Angela Merkels öppna flyktingpolitik och för att okritiskt anamma  "den politiska elitens slogans".


Journalister använde slogan Willkommenskultur  för att sätta moralisk press på medborgarna så att de bidrog till att stödja flyktingpolitiken, konstaterar studien.


Människor som kritiserade regeringens politik behandlades av journalister som misstänkta och potentiellt rasistiska.  Samtidigt såg tidningarna det som sin roll att utbilda sådana människor till att bli bättre människor, argumenterar studien.


"De flesta journalister misslyckades i jobbet som de som objektivt ska förklara för sina läsare vad som händer i Världen," sade Haller till Die Zeit.

Andras hundar


Om det finns ett behov kommer den fri marknaden att ta hand om det, utom i New York. Där är det nu förbjudet att se efter andras husdjur om man inte har speciell licens:

Health Departments regler förbjuder alla att ta emot pengar för att ta hand om ett djur utanför en licensierad kennel - och  varnar för att en populär sällskapsdjurs-app  bryter mot lagen. ...

    [Chad] Bacon, en före detta djurskötare och forskare, erbjöd sina tjänster på appen för att hjälpa till när  han var arbetslös, men behovet var så stort att han nu har ett heltidsjobb.

Grattis, byråkrater. Ni har tagit ifrån honom ett jobb och med lite tur kan ni få in honom på socialbidragslistan också.

  Koden förbjuder omhändertagande och utfodring av djur mot betalning, om man inte har  kenneltillstånd - och sådana tillstånd kan inte kan utfärdas för privata hem. ... Böter startar på $ 1.000.

Att betala en tonåring för att mata mina katter medan jag är på semester är ett brott i New York - en plats dit människor från hela världen en gång kom för möjligheterna till ekonomisk frihet.
De kommer fortfarande från hela världen, men av andra skäl nu.

När Regeringen gör det enklare att få socialbidrag än att tjäna pengar har vi alla ett jätte-problem.


Lördagsgodis