25 februari 2017

Inte på mitt kalas


White House handplockade vissa nyhetsorganisationer till fredagens presskonferens med Sean Spicer.
NBC, ABC, och FOX var inbjudna liksom CBS.
Men inte CNN, The New York Times, Politico, Buzzfeed och många utländska journalister som i vanliga fall rapporterar från White House.

Associated Press och Time bojkottade det hela.
Konservativa nyhetsförmedlare som Breitbart, The Washington Times, One American Network fick vara med.

 Donald Trump tog nyligen tillbaka sitt uttalande att CNN är falska nyheter. Han ersatte det med "de är mycket falska nyheter".  Dessa nissar kan inte acceptera Hillarys nederlag och de fortsätter att publisera lögner bara för att trösta sig själva.

Trump gjorde det helt klart att han inte skyddar sig själv utan det amerikanska folket som ständigt matas med dynga.  Det är en sak att ha motsatta åsikter, men en helt annan att avsiktligt ljuga.
Vi vet redan att det är precis vad CNN gör.
Richard Griffiths, Vice President och Senior Editorial Director of CNN uppmanar unga journalister att förvränga sanningen. Hans råd? "Stöd de drabbade och kläm åt de välbärgade.” 


Trump skrev på Twitter, "det falska nyhetsmedia (@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) är inte min fiende, utan det amerikanska folkets fiende!
Tills de är redo att berätta sanningen,  är CNN och andra vänster-media förbjudna i White House."

Lördagsgodis


24 februari 2017

Republicans sviker nog också igen


Ledarna bland Republikanerna säger nu offentligt att Obamacare aldrig kommer att upphävas fullständigt.
 I själva verket använder de termen "reparation" i stället för "upphävande" för att beskriva vad som kommer att hända med Barack Obamas misslyckade vårdlag.  Congress kommer nog så småningom att göra något, men strateger i båda partierna säger att de flesta av de viktigaste delarna av Obamacare kommer att bli kvar. Man pratar om ett mer "konservativt” paket, men det kommer fortfarande att vara Obamacare.

Den f.d. talmannen John Boehner -  som tidigare utmärkt sig som en verklig svikare - skapade rubriker över hela landet, när han sade att ett fullständigt upphävande av Obamacare är "inte vad som kommer att hända".
 Istället sade han att Republicans kommer att "fixa Obamacare" och göra det mer “konservativt” för att göra sina väljare nöjda.

Detta är naturligtvis inte vad vi röstade för.  I åratal har Rep.- politiker över hela landet lovat att Obamacare skulle avskaffas när de fick kontroll över Congress, men nu kommer Boehner med sitt vanliga "happy talk" ...

När Reps. slutligen kommer sig för med att göra något, kommer de oundvikligen att skryta om det som en stor seger, men kommer det verkligen att bli så mycket annorlunda än vad vi har nu?

Min gissning är att de kommer att fila lite på kanterna, men i slutändan kommer vi fortfarande att ha ett system där halva landet betalar för hälso- och sjukvård för den andra halvan av landet.  Det är inte rättvist, och det kommer det aldrig att bli. Ena halvan av landet ska inte behöva betala mycket högre priser för sin egen sjukförsäkring för att betala för vården för alla andra i nationen. Vi bör gå tillbaka till ett fritt marknadssystem.

Det underliggande problemen har sina rötter i att hälso- och sjukvård ses som en "rättighet.
Detta motiverar kraven på statliga ingrepp i marknaden, vilket resulterar i stigande priser och försämrad kvalitet och service (väntetider, köer, mindre tid med läkare, mer administratörer…)

Ironiskt nog, blir det så att de som lider mest av statlig inblandning är just de människor som förespråkarna för dessa program hävdar att de vill hjälpa.  Det första steget för att återställa ett sjukvårdssystem som uppfyller behoven hos alla människor är att börja behandla hälso- och sjukvård som en vara som kan köpas och säljas.

Det är en myt att låginkomsttagare inte fick vård innan vi fick Välfärdsstaten.   Privata sjukhus som drevs av frivilliga, var ett skyddsnät för dem som inte hade råd med sjukvård. De flesta läkare tillhandahöll också gratis vård eller till reducerat pris, för dem som behövde det. Den stora mängden välgörenhet och frivilligverksamhet  i USA visar att det amerikanska folket inte behöver regeringens hjälp för att tillhandahålla ett effektivt skyddsnät.
23 februari 2017

Paul Joseph Watson: The Truth About Sweden


Fädernas missgärningar


Idén om kollektiv skuld har fått mycket uppmärksamhet under senaste tiden,  speciellt på universiteten, och det har utvidgats till att också innefatta våra fäders illdåd.
Är vi ansvariga för vad våra förfäder gjorde?

Ska dagens italienare skämmas för det romerska riket?  När allt kommer omkring var åtminstone 25% av befolkningen slavar i det antika romerska riket.  (Gladiatorerna kämpade inte mot lejon i Colosseum bara för att det var roligt.)

Vad sägs om greker och det grekiska imperiet? Det uppskattas att mellan 40 till 80% av befolkningen i Aten var slavar. Många av dagens greker har säkert både slavar och slavägare bland sina anor.

Både mongolerna och han-kineser har, vid olika tidpunkter, ägt varandra som slavar. Kanske båda grupperna bör betala skadestånd till varandra?

Enligt Wikipedia har slaveri varit universellt.

Slaveri finns dokumenterat från alla delar av Asien: från Kaukasus i väster till Korea i nordost och till Kambodja i Söder.
Från Muhammeds tid och fram tills idag beräknas mellan tio och femton miljoner människor tagits som slavar från Östafrika till den muslimska världen, främst till dagens Marocko, Algeriet och Libyen samt de historiska Persien, Osmanska riket och Arabien.
Under vikingatiden i Sverige kallades slavar för trälar och var dels gratis arbetskraft, dels handelsvaror. Träldomen förbjöds, åtminstone delvis beroende på kristendomens utbredande, i svensk lag år 1337 genom Skara stadga. Under 1600- och 1700-talen skaffade sig dock både Danmark och Sverige kolonier i Afrika och Amerika där slaveri förekom. Sist upphörde det på Saint-Barthélemy år 1847.
I aztekerriket nyttjades ett omfattande slaveri.

I Afrika handlade araberna med slavar innan européerna startade den transatlantiska slavhandeln och man uppskattar att cirka 18 miljoner afrikaner skeppades via Sahara-rutten och via Indiska Oceanen mellan 1650 och 1905. Under 1400-talets senare hälft började européerna handla med slavar längs Afrikas västkust och år 1867 hade mellan 7 och 10 miljoner slavar skeppas till Amerika.  De afrikanska slavar som såldes för att användas i Mellanöstern och Amerika fångades in av inhemska afrikanska slavjägare.

Svarta i Afrika såldes av andra svarta i Afrika till vita slavhandlare, som sedan transporterade dem till Den Nya Världen.  Javisst,  det var en fruktansvärd handling, men varför är det, det enda slaveri vi hör talas om?
Särskilt när det bedöms att mellan 12 och 30 miljoner människor hålls i slaveri än idag:

En rapport från Walk Free Foundation 2013 fann att Indien hade det högsta antalet slavar, nästan 14 miljoner, följt av Kina (2,9 miljoner ), Pakistan (2,1 miljoner), Nigeria, Etiopien, Ryssland, Thailand, Demokratiska republiken Kongo, Burma och Bangladesh; medan de länder som hade den högsta andelen slavar i förhållande  till sin befolkning var Mauretanien, Haiti, Pakistan, Indien och Nepal.

Mauretanien var faktiskt det sista landet som  förbjöd slaveri, 1981, fast det kriminaliserades inte förrän  2007. Sedan dess, har många slavar  rymt,  men bara en ägare har någonsin åtalats.

Andra former av slaveri, såsom tvångsäktenskap är fortfarande utbrett i delar av Asien och Afrika och Mellanöstern.

Bortsett från frågan om slaveri, är den centrala frågan: “Är vi ansvariga för något som vi personligen inte gjort?

Ted Bundy lyckats bli pappa innan han avrättades. Är hans dotter på något sätt skyldig på grund av hans brott?  Bundy torterade och dödade minst 36 unga kvinnor, vilket utan tvekan är värre än att äga slavar. Har hon något ansvar för det?

Nuförtiden är skuld för vad ens förfäder har gjort ett begrepp som vissa grupper tillämpar för att skaffa sig kontroll över andra. 

Det var en gång….


Kvinnor i Afghanistan har inte alltid varit förtryckta. Här är en sida med många talande bilder från tiden före Taliban. En tid när kvinnor kunde studera, umgås med män, gå klädd i korta kjolar.
En tid innan de förslavades - och det var inte så förfärligt länge sedan.

Afghanska kvinnor fick rösträtt runt 1920, jämlikhet inför lagen på 60-talet, och under tidigt 90-tal var 70% av lärarna kvinnor, 50% av statligt anställda var kvinnor och 40% var läkare.

Sedan kom Taliban som fördömdes runt om i världen för deras behandling av kvinnor.
Under deras styre blev det förbjudet för kvinnor att utbildas, de kan misshandlas offentligt om de är olydiga  och de tvingas bära burka.

Förändringen kan gå mycket snabbt!


En dam med skinn på näsan


Kalla det dominoeffekt, men det ser ut som Donald Trumps val till president i USA har utlöst motstånd mot etableringspolitik även så långt bort som Frankrike.

Möjligheten hos västerländska nationer, såsom Frankrike, att upprätthålla sina egna traditionella kulturer, samtidigt som de utsätts för massinvandring från muslimska länder, är nog nästan omöjlig. 
Vad som gör det så svårt är att en ansenlig del av muslimska invandrare har inte för avsikt att assimilera till kulturerna i värdländerna, utan i stället förbli en distinkt egen folkgrupp.
Problemet förvärras av det faktum att det är inte bara sedvänjor som dessa invandrare vill behålla, utan också en uppsättning lagar som står i direkt konflikt med värdnationerna.
 Med andra ord, de förväntar sig att deras nya länder ska anpassa sig till och upprätthålla islamisk praxis, även om det strider mot värdlandets lagar.

Den franska presidentkandidaten Marine Le Pen har skapat motsättningar i Frankrike som liknar de som omger president Trump. De är båda djupt oroade över negativa effekter som den okontrollerade invandringen orsakar.  Båda är beredda att kalla islamisk terrorism för vad det är, vilket många västerländska ledare vägrar att göra.

Le Pen har motståndare från Vänstern, vars ideologier är desamma som vi ser från anti-Trump gruppen.

Under ett besök i Libanon nyligen vägrade Le Pen att bära slöja vid ett möte en topp-muslim till skillnad från Hillary Clinton, som under sin misslyckade kampanj bar hijab för att ställa sig in.

Analytiker och kommentatorer var ivriga att påstå att de populistiska konservativa väckte känslor som andra politiker inte gjorde och som ett resultat belönades det av det amerikanska folket med röster och stöd.
Detta hände mot alla odds, fast media stöttade sin favorit Hillary Clinton och gav väljarna “order”att förkasta Trump och allt han stod för.

Vi vet hur det gick, och det ser ut som europeiska populister fattat galoppen och blir allt djärvare i sina angrepp på Status Quo politik och gör det klart att de står på folkets sida och kommer att fortsätta kämpa mot EU-översittarna i Bryssel .

Bland de mest framgångsrika i den nya generationen är Marine Le Pen, som har bidragit till att skapa misstro  mot EU.
Hon visade denna attityd, när hon kritiserade sina kampanjmotståndare, för att de inte kan komma med förslag om vad som skulle göras åt Frankrikes problem, utan att först vända sig till Angela Merkel och EU för riktlinjer i dessa frågor:

"Vad blir det första dessa presidentkandidater kommer att göra?  De kommer att kontakta Angela Merkel och fråga: "Angela Merkel är det rätt att göra detta? Är det rätt att göra det?"
Merkel och Junker är de som hävdar denna dominans, men jag kommer inte att be om instruktioner från Angela Merkel! Inte från Jean-Claude Juncker! Inte heller från Draghi! Jag kommer inte att ge upp”

21 februari 2017

Handlingar har konsekvenser


Förra veckan iscensatte tusentals invandrare över hela landet en protest mot Donald Trump. Demonstrationen, som kallades "En dag utan invandrare" och bad utlandsfödda arbetare att vägra arbeta. Syftet var att visa Trumps supportrar hur viktiga invandrarna är för landets ekonomi.

Tyvärr gick inte demonstrationen så bra för alla.  Hellre än att visa hur nödvändiga de är för landet, visade de hur onödiga de är på arbetsplatsen.

Inte alla arbetsgivare var villiga att låta sina anställda strunta i jobbet för att protestera en demokratiskt vald president. Om invandrarna försökte visa hur hårt de arbetar,  bör de nog inte skippa jobbet för att bevisa det.

Dussintals demonstranter över hela landet avskedades från sina jobb, eftersom de inte gick till sina arbeten utan i stället deltog i demonstrationen.

Restauranger och barnförvaringsplatser var bland de företag i stater som Florida, Tennessee, Oklahoma och New York, där chefer avskedade sina arbetare när de inte kom till jobbet utan valde att protestera i stället.

Snarare än att göra ett uttalande mot Trump, blev det en händelse där invandrarnas chefer kunde använda sig av en av Trumps kända fraser från hans show “The Apprentice” - - "Du är avskedad!"

källa NBC